مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد

مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد

آفتاب نیوز :

 در جریان جلسه دویست و سی و سوم شورا، از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر، رونمایی شد. ابتدا، محمدرضا رضوی فرد، معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا در توضیح عملکرد این سامانه بیان کرد: همانطور که می دانید در گذشته دو سامانه در شورا یکی مربوط به طرح ها و لوایح و دیگری سامانه جامع مصوبات وجود داشت که سامانه پایش اجرای مصوبات حلقه سوم این دو سامانه و در واقع مکمل آن هاست.

وی افزود: سامانه طرح ها و لوایح با وصول طرح ها و لوایح شروع شده و به دستور جلسه ختم می شود، سامانه جامع مصوبات با بارگذاری متن و تصویر مصوبات آغاز شده با تنقیح مصوبات به پایان می رسد، اما سامانه پایش با استخراج احکام مصوبات شروع شده و با ارجاع گزارش ها به کمیسیون ها تمام می شود.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا هدف از اجرای این سامانه را نظارت دقیق و منظم بر اجرای مصوبات خوانده و افزود: پیش از این مصوبات به صورت موردی پیگیری می شد، اما در حال حاضر با کمک این سامانه می توان لحظه به لحظه اجرای مصوبات را رصد کرد. این سامانه برای اعضا و کارشناسان شورا این امکان را فراهم می آورد که از وضعیت اجرای مصوبات مطلع شده و نسبت به حسن اجرای آن ها نظارت کامل داشته باشند.

معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا با بیان اینکه اجرای مصوبات در شورا از چهار طریق پیگیری شده که شامل معاونت مصوبات، معاونت پیگیری آن ها از طریق مکاتبه و بازدید میدانی، کمیسیون های تخصصی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد می شود؛ گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده از این تعدد واحد های پیگیری، مشاهده شد احتمال موازی کاری و از قلم افتادن برخی از مصوبات و نیز اخلال در عملکرد واحد های تهیه گزارش و همچنین عملکرد واحد های نظارت بر اجرای مصوبات وجود داشت لذا برای رفع این مسیله طرحی تهیه و به رییس شورا ارایه شد که در آن در خصوص محاسن این طرح گفته شده بود.

وی افزود: طراحی بانک اطلاعات آماده سازی فرم های مشاهده اطلاعات، پیاده سازی فرم های ورود اطلاعات در سامانه، استخراج احکام و الزامات مندرج در هر مصوبه و وارد کردن اطلاعات و اسناد در سامانه از موارد تعبیه شده در طراحی این سامانه است. در این مسیر، اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه گزارش هایی که از شهرداری دریافت می شد؛ رویه ثابتی نداشت و این امر طراحی سامانه را با مشکل مواجه می کرد. مشکل دوم، استخراج اسناد از سامانه بود که باید از طریق اتوماسیون انجام می شد و این کار نیز پیچیدگی های خاص خود را داشت. مشکل سوم و اصلی ترین مسیله، حمله سایبری به فاوا بود. چرا که اقدامات پیش از آن به صورت آنلاین انجام می شد؛ برای تهیه بارگذاری اسناد در سامانه پایش اجرای مصوبات، همه مراحل ذکر شده طی شد. 

رضوی فرد با بیان اینکه درج انواع اسناد در سامانه به صورت های مختلف انجام می شود که شامل اسناد واصله از شهرداری تهران با موضوع اجرای مصوبات شورا، تذکرات اعضا در خصوص مصوبه مربوطه و نامه پیگیری اجرای مصوبات می شود؛ گفت: اسناد واصله از شهرداری به این شکل است: گزارش اجرای مصوبات توسط واحد های پیگیری آن ها، پیوست های گزارش های اجرای مصوبات، نامه حامل اجرای گزارش مصوبه، مکاتبات واحد های شهرداری تهران در خصوص اجرای مصوبات، نامه ابلاغ مصوبات شورا توسط شهردار تهران به واحد های تابعه خود. طبقه بندی اسناد بارگذاری شده در سامانه پایش نیز به همین صورت انجام می شود. گفتنی است که در این فرآیند حدود 6578 سند استخراج شده است که صفحات این اسناد بالغ بر 12850 صفحه است که یافتن آن ها در اتوماسیون بسیار مشکل است. 

وی افزود: احکام استخراج شده در این سامانه بر اساس ارایه لایحه، طرح، گزارش، دستورالعمل، تخصیص بودجه، پروژه عمرانی، الزام شورا، تشکیل کمیسیون، معرفی نماینده ها، پیشنهاد های دستگاه های خارجی و الزام عمومی طبقه بندی شده اند. در این سامانه می توان وضعیت اجرای مصوبات را مشاهده کرد که آیا در مهلت معین اجرا شده یا بعد از نوبت اجرا شده و یا اجرای ناقص انجام شده است و یا به صوررت اجرا شده فاقد مهلت و دارای مهلت بوده است.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا ادامه داد: کنتور هایی برای این مصوبات روشن شده که البته با چالش هایی مواجه بوده است. مثلاً می توان کنتور طرح ها و لوایح را روشن کرد، اما در خصوص مصوباتی که مهلت اجرای آن ها 3 تا 6 ماهه مشخص شده؛ چالش هایی را ایجاد می کند که درصدد رفع آن ها هستیم. گزارش های قابل استخراج تمام این امکانات را دارا خواهد بود.

این سامانه برای اولین بار در کشور این طراحی و افتخار آن نصیب شورا شده که حاصل ساعت ها کار کارشناسانه است. از تمام افرادی که در این مسیر ما را یاری رساندند؛ تشکر می کنیم. این سامانه کمک بزرگی برای افزایش بعد نظارتی شوراست. 

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا در معرفی بیشتر این سامانه اظهار داشت: این سامانه در عرصه قانونگذاری کشور یک اتفاق است؛ اینکه اجرای دقیق مصوبات به صورت گام به گام و لحظه ای اطلاع رسانی شود در هیچ سامانه ای تاکنون انجام نشده و برای نخستین بار در کشور، با افتخار در شورای اسلامی شهر تهران این اقدام انجام شده است. مسیر ورودی این سامانه از صفحه اصلی سامانه مصوبات است و به منظور یکپارچه سازی، هر سه سامانه مذکور در قالب یک سامانه ارایه شده است. در این سامانه پرونده جامع مصوبات از ابتدا تا پایان قابل مشاهده و رصد است. 

رییس شورا نیز در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انجام شده برای طراحی و راه اندازی این سامانه در توضیحات تکمیلی بیان کرد: این کار به صورت جهادی و با کمترین امکانات انجام شده است و پس از سامانه تنقیح قوانین که در آینده در صحن شورا ارایه می شود؛ طراحی این سامانه اقدام بسیار ارزنده ای است و می تواند پرونده هر موضوعی را در شورا و شهرداری به راحتی و سهولت بررسی کند. 

در ادامه روند فرآیند رونمایی، صادقی، عضو کمیسسیون برنامه و بودجه شورا هم در خصوص این سامانه گفت: در دوره مدیریت آقای چمران، اقدامات ارزنده و شایسته ای انجام شده که در حافظه شورا ماندگار شده است. به عنوان مثال در دوره چهارم راه اندازی سامانه مصوبات که اقدام بزرگی محسوب می شد، انجام شد که به الگو و مدلی برای کل کشور تبدیل شد و شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دوره چهارم محسوب شود. سامانه فوق نیز از جمله اقدامات ماندگار در دوره ششم خواهد بود. 

صادقی با بیان اینکه همواره ما در شورا در خصوص سرانجام اجرای مصوبات با ابهام مواجه بودیم؛ تصریح کرد: اکنون با طراحی و راه اندازی این سامانه این مشکلات رفع خواهد شد. طراحی این سامانه از مصادیق هوشمندسازی است که ما می توانیم به عنوان یک دوره پیشتاز در حوزه هوشمندسازی آن را مورد توجه قرار دهیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره سامانه فوق، با تاکید بر اینکه هر اقدام جدیدی ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود؛ گفت: در هر اقدام و فعالیتی، باید در ابتدا به صورت آزمایشی عمل شود و این سامانه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مراحل تکمیل آن با نظر اعضا انجام خواهد شد. معمولاً چنین بوده که مدیران اجرایی از رصد لحظه به لحظه اقداماتشان فراری بوده اند و همواره به اجرای آن بخشی که از طریق آن مشکل خودشان حل می شود؛ می پردازند. بخش هایی در مصوبات وجود دارد که به بخش نظارتی شورا محسوب می شود، بنابراین نظارت بر اجرای مصوبات همواره از دغدغه های شورا بوده است. 

وی افزود: پیش از این از ابزار و مکانیسم لازم برای این منظور برخوردار نبودیم، لذا پیشنهاد می شود کنار کار نظارتی، این سامانه اقدامات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد. شهرداری همواره بخش هایی که خود با آن مسیله داشته انجام داده است و به باقی بخش ها اعتنایی نداشته است.

رییس کمیته نظارت شورا ضمن تشکر و تقدیر از طراحی و راه اندازی این سامانه بیان کرد: همواره جای خالی چنین سامانه ای در شورا احساس می شد و یکی از دغدغه های ما از ابتدای این دوره بوده است. اما نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که ما با یک شهردار و شهرداری نظارت گریز مواجه هستیم که علاقه ای به پاسخگویی به تذکرات و سوالات و ابهامات ندارند و این مسیله اساسی ما در شوراست؛ لذا حتی اگر 10 سامانه دیگر نیز غیر از این سامانه طراحی و راه اندازی شود؛ باز هم شهرداری التزامی به آن نخواهد داشت.

وی افزود: مادامی که شهرداری خود را پاسخگوی اعضای شورا نداند؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال تذکر شماره 71 بنده که در تاریخ 10 اسفند 1402 عنوان شده است؛ با وجود گذشت سه ماه از زمان آن هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. مشکل در بی اعتنایی معاونتی است که متولی رسیدگی به امور شوراست. این ها مصادیق تبصره 5 همین مصوبه دو میلیارد و اندی یوروی ارایه شده به شهردار تهران است. 

رییس کمیته نظارت شورا در ادامه با انتقاد از سازمان صدا وسیما در دعوت از شهردار تهران و پرداختن یکطرفه به موضوع قرارداد های چین، تصریح کرد: بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند 1 جدول ذیل لیست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارایه دهد. یعنی شهردار باید این گزارش را به صحن شورا ارایه می کرده، اما آیا این اقدام انجام نشده است. اینکه در برخی موارد مطرح می شود که چرا اعضای شورا در خصوص قرارداد چین سوال می کنند؛ باید گفت که قرارداد باید در اختیار تمام اعضا قرار می گرفته است. از صدا و سیما درخواست می شود که در این باره یک طرف قضاوت نکند و تنها به اظهارات شهردار تهران اکتفا نکند. صدا و سیما باید به افرادی که نام آن ها در برنامه ذکر شده است؛ فرصت حضور دهد. اینکه صدا و سیما و رسانه ها یکطرفه به موضوع قرارداد چین بپردازند؛ نادرست است. این ها مسایل نظارتی است که به نظر می رسد با این سامانه ها حل نخواهد شد و باید شهردار تهران پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. 

معاون منابع انسانی و امور شورای در شهرداری تهران، در پاسخ به تذکر و اظهارات اقراریان توضیح داد: گفته می شود شهرداری نظارت گریز است؛ با این سامانه در آینده قابل اثبات است که در این دوره بالغ بر 22 هزار مکاتبه از سوی شورا با شهرداری انجام شده است. به این معنا که در حال حاضر، نظامی در شهرداری مستقر است که مکاتبات را محترم شمرده و به آن ها پاسخ می دهد. 

وی با تاکید بر اینکه مشی شهرداری هیچگاه عدم پاسخگویی نبوده است؛ اظهار داشت: این حجم نظارت ها از مناطق و برگزاری جلسات متعدد حاکی از علاقه مندی ما در خصوص پاسخ به نظارت های شورا در قالب یک تعامل سازنده است. سامانه فوق نیز نشان می دهد کدام تذکرات رسیدگی شده و کدام عقب افتاده است. ما در پاسخ و پیگیری تذکرات جدی هستیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد با برگزاری جلساتی اقدام به رفع آن می کنیم. این نکته مهم است که بدانیم بنایی برای عدم توجه و پاسخگویی نیست. ما نباید مروج و مقوم این ایده باشیم که نسبت به نظارت شورا، گریزی وجود دارد. ما بر علاقمندی برای تعامل با شورا تاکید داریم.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد"، کلیک کنید.